Information

Om fotografen
Bor i Östersund, och fotograferar endast nordisk natur, framför allt norrländsk. Göran tycker om att jobba långsiktigt, där det ofta kan ta ett antal år från tanke till färdig bild där allt stämmer. Intresset för djurlivet, och inte bara för bilden, gör att han lägger ner mycket arbete på att göra flytöar för storlom i reglerade vatten, så att inte deras ägg dränks av stigande vattennivåer, göra gamla torrträd beboeliga för olika ugglearter, m.m..... Läs mer...
Referenser
Om Göran Ekström: Böcker: "I lappugglans skog" Max Ströms förlag år 2002. "Skogens hemligheter" Votums förlag, år 2012. Utmärkelsen "Årets naturfotograf 2014" utsedd av Naturvårdsverket. Postnord gav ut tre frimärken med Görans djurbilder, år 2018, och ytterligare tre stycken år 2020. Läs mer...
Prislistor
Läs mer...
Powered by: Imagedesk