Om fotografen

Jobbar endast med nordisk natur, och då företrädesvis norrländsk

natur. Däggdjur, fåglar, landskap m.m.

Född 1952. 1966 började Göran Ekström fotografera med

systemkameran "Edixa", som var en dyr sak att skaffa sig för en

skolgrabb. 

Göran bor i Östersund och är yrkesverksam som naturfotograf på

heltid sedan många år. Han använder mycket egen konstruerad

teknik

för att nå vissa svårtagna bilder. Exempelvis olika typer av

fjärrstyrda kameror. Intresset för tekniska lösningar som sådan är

för honom dock alltid begränsad till vad som måste till för att

komma åt bilden, i varje situation. Ibland kan detta vara en

förutsättning för att få speciella vinklar och minimera störningar av

det skygga djurlivet, så att fotografering är möjlig.

Göran tycker om att jobba långsiktigt, där det ofta kan ta ett antal

år från tanke till färdig bild där allt stämmer. Intresset för djurlivet,

och inte bara för bilden, gör att han lägger ner mycket arbete på att

göra flytöar  för storlom i reglerade vatten, så att inte deras ägg

dränks av stigande vattennivåer, göra gamla torrträd beboeliga för

olika ugglearter m.m.

Powered by: Imagedesk