Om fotografen

Jobbar endast med nordisk natur, och då företrädesvis norrländsk natur. Däggdjur, fåglar, landskap m.m.

Född 1952. 1966 började Göran Ekström fotografera med systemkameran "Edixa", som var en dyr sak att skaffa sig för en skolgrabb. 

Göran bor i Östersund och är yrkesverksam som naturfotograf på heltid sedan många år. Han använder mycket egen konstruerad teknik för att nå vissa svårtagna bilder. Exempelvis olika typer av fjärrstyrda kameror. Intresset för tekniska lösningar som sådan är för honom dock alltid begränsad till vad som måste till för att komma åt bilden, i varje situation. Ibland kan detta vara en förutsättning för att få speciella vinklar och minimera störningar av det skygga djurlivet, så att fotografering är möjlig.

Göran tycker om att jobba långsiktigt, där det ofta kan ta ett antal år från tanke till färdig bild där allt stämmer. Intresset för djurlivet, och inte bara för bilden, gör att han lägger ner mycket arbete på att göra flytöar  för storlom i reglerade vatten, så att inte deras ägg dränks av stigande vattennivåer, göra gamla torrträd beboeliga för olika ugglearter m.m.